Image
2019 gör Almedalen Weekend ett uppehåll. Vi är tillbaka igen 2020.
 

DÄRFÖR

En outnyttjad potential

Fredagen ger möjlighet till fördjupning. Istället för ett pressat schema där deltagare och panelister springer mellan seminarier erbjuder Almedalen Weekend en mötesplats både under och mellan programpunkterna. 

En neutral mötesplats

Att fler än en enskild aktör står bakom programmet ökar trovärdigheten. Dessutom ger den obundna avsändaren större möjligheter för folkvalda och andra offentliga personer att delta och vara på plats under stora delar av eller hela dagen utan att favorisera en enskild aktör.

Styrkan i tillsammans

Bredden på våra samarbetspartners skapar sammanhang och möjlighet att angripa stora frågor från fler perspektiv. Det skapar även större synlighet för våra partners och för de stora framtidsfrågor vi väljer att lyfta tillsammans. Både digitalt och på plats i Almedalen. 

OM ALMEDALEN WEEKEND

När den är som bäst är Almedalsveckan en plats för diskussion och nätverkande över politiska åskådningar och branschtillhörigheter. De senaste åren har dock de åtta dagar och åtta partier som är grunden till veckan krympt till ett fåtal dagar där alla konkurrerar om samma utrymme. Trösklarna för nya deltagare och branscher har blivit höga. År 2017 etablerades den politiskt obundna konceptdagen Almedalen Weekend. Det blev en naturlig och efterlängtad mötesplats med låga trösklar mellan nya och etablerade branscher, media och politiska beslutsfattare. Bakom initiativet står tre entreprenörer som ville hitta ett avslappnat och fördjupande format där stora framtidsfrågor får ta den plats de förtjänar.

 

OM OSS

 

KONTAKT

Nu har succén Almedalen Weekend levererat fördjupning och innehåll i slutet av veckan i två år. Vi har anordnat seminarier, hackathons, workshops och debatter med fokus på Sveriges stora framtidsfrågor, och vi har haft fullsatt med över hundra besökare från politik, media, näringsliv och intresseorganisationer. 2019 gör vi ett uppehåll men vi är åter 2020. Har du frågor om Almedalen Weekend eller vill delta som samarbetspartner? Hör av dig!

KONTAKTA OSS